Vogels

De Vogelwerkgroep

Deze werkgroep telt 12 deelnemers. Eenmaal per maand wordt op zaterdag een excursie georganiseerd naar een interessant vogelgebied. Welk gebieden dat is, is afhankelijk van de periode van het jaar. Gemiddeld aantal deelnemers per excursie is 6 personen. Er wordt gereisd per auto. Enkele keren per jaar worden deze excursies opengesteld voor alle leden van de KNNV. Ze worden dan hier in de agenda steeds als activiteit aangekondigd.

Het jaarprogramma van de te bezoeken gebieden wordt op de vergadering van de vogelwerkgroep in november vastgesteld. Ook wordt daar vastgelegd wie op welke excursie de leiding heeft.
Van iedere excursie wordt een inventarisatielijst gemaakt.
In deze studiegroep is plaats voor nieuwe leden. Kennis van vogels is meegenomen, maar beslist niet noodzakelijk. Per excursie is altijd wel een goede vogelkenner aanwezig voor mensen die vogels beter willen leren kennen.

Belangstellenden voor deze werkgroep of voor een excursie kunnen contact opnemen met:
Marijke Ammerlaan, coördinator vogelwerkgroep KNNV- afd. Den Haag.
Telefoon 070-3871187
vogels@den-haag.knnv.nl

Kijk voor excursies ook in de Nieuwsbrief (en voor eventuele aanpassingen/aanvullingen in de agenda) van KNNV afdeling Den Haag.

Vogel-werkgroep-foto’s – vooralsnog beperkt in aantal – vind je in het vogel-werkgroep-fotoalbum.

En ook: op Google Foto’s;
om te beginnen: het album Zwarte Sterns (door Ruud Wielinga).