Bomen

De bomenwerkgroep

De bomenwerkgroep telt 11 deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats 1x per 14 dagen in de maanden maart t/m november. Per keer heeft één lid van de groep de leiding. Ze vinden plaats in Den Haag, Voorburg- Leidschendam en Delft. Per keer wordt een lijst gemaakt van de waargenomen bomen. Wat niet direct op naam gebracht kan worden wordt gefotografeerd en er wordt een klein takje met bladeren of knoppen mee naar huis genomen voor verdere studie.

Jaarlijks in november wordt geëvalueerd wat er gedaan is en wordt de excursie- lijst voor het volgende half jaar gemaakt. In de lijst: alleen de gebieden waar we lopen. Niet het afspreekpunt waar we starten, dat krijgen we later door van degene die de excursie leidt. Bij binnen-bijeenkomsten (oa slecht weer) die niet op neutraal terrein zijn, zijn deze alleen bestemd voor de leden van de bomenwerkgroep.
Excursies staan – tenzij anders vermeld – in de laatste nieuwsbrief (op “Home” te vinden via “Nieuws“) en/of als activiteit in de agenda.

Mensen die een keertje mee willen wandelen en zien en horen wat er zoal ‘geboomd’ wordt kunnen contact opnemen met:
Marieke Bos,
coördinator bomenwerkgroep KNNV- afdeling Den Haag”,
Telefoon (070) 354 95 68 of per mail bomen@den-haag.knnv.nl .