Lezen

Nieuws­brieven

De meest actuele informatie over de afdeling Den Haag.
Nieuwsbrieven worden op de website geplaatst.
Leden van KNNV, afdeling Den Haag en niet-leden-abonnees krijgen telkens als een nieuwe nieuwsbrief verschijnt per e-mail een bericht met een verwijzing (link) naar de nieuwsbrief.

De Ratelaar

Kwartaalblad van KNNV Den Haag; deels samen met IVN Den Haag; loopt tot juni 2021.

Boeken

Informatie over de boekenregeling (kortingen); 2e hands boeken e.d. van de afdeling Den Haag en een verwijzing naar de KNNV uitgeverij.

Publi­ca­ties

De “echte” Rapporten – zowel van KNNV afdeling Den Haag, als die van andere afdelingen – zijn te vinden in de Kennisbank. (Nog te completeren).

Statuten e.d.

De afdeling Den Haag is aangesloten bij de KNNV,
een landelijke vereniging met ongeveer 50 afdelingen,
die vele landelijke activiteiten organiseert.
Kijk ook eens op de landelijke website voor de “overkoepelende” statuten e.d.

Verslagen/foto’s van:

Nieuwsbrief KNNV

De meest actuele informatie over de KNNV (landelijk); wordt per email verspreid.

Brieven van KNNV-Den Haag

Brieven, als van de Commissie Natuurbescherming aan B&W

Foto-tips

Bij het maken van publicaties/verslagen/fotowedstijden, kortom voor alles met foto’s:
Kijk even bij foto-tips; een gaandeweg groeiende pagina met tips bij het maken/insturen van foto’s voor diverse doeleinden.

Bladen afdelingen nabij

Verwijzingen naar Kwartaalbladen en Nieuwsbrieven van KNNV-afdelingen rondom Den Haag.

Van Elders

Berichten van buiten de KNNV; maar in het belangstellingsgebied; bij dit onderwerp volgt een link als de conversie van de oude naar de nieuwe website verder is afgerond.

Over Natura

Natura is hét tijdschrift over veldbiologie in Nederland. Elk nummer staat vol nieuws uit het veld, bijzondere waarnemingen en inspirerende voorbeelden van inventarisaties en beheer. Natura is het ledenmagazine van de KNNV en verschijnt vier maal per jaar.

Wil jij Natura ook ontvangen? Word dan lid van KNNV afdeling Den Haag (inclusief de “KNNV”) en/of van de “KNNV“!

Contact redactie
De redactie ontvangt graag relevante berichten, aankondigingen, verslagen en suggesties! Stuur uw kopij en persberichten naar: natura@knnv.nl.
KNNV-verenigingsnieuws kunt u mailen naar: stuifmeel@knnv.nl.

Een Natura als voorbeeld: