ANBI

Registratie Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI)

·         NAAM

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE
VERENIGING, afdeling Den Haag

·         RSIN/fiscaal nummer ANBI 819204808
·         Contact: secretaris afd.den-haag <secretaris@den-haag.knnv.nl>

·       BESTUUR:

Voorzitter :Kreffer, Anna
Penningmeester:Willemse, Annelies
Secretaris:Gilbert, Ineke


·         BELEIDSPLAN

De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.

·         BELONINGSBELEID

Een meerjarenbeleidsplan is in de maak.
Onkostenvergoedingen worden als onderdeel ervan in dat meerjarenbeleidsplan beschreven.

·         DOELSTELLING

Natuurstudie, Natuurbeleving en Natuurbescherming

·         VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Zie hiervoor elders op deze website. De verslagen van uitgeoefende activiteiten zijn veelal per werkgroep vermeld; daarnaast zijn er aparte verslagen van weekends, projecten en is er een overzicht van te houden en gehouden excursies en lezingen.

·         FINANCIELE VERANTWOORDING:

“Jaarverslag, goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering”:
zie: de stukken op: “ANBI“.