Lichenen (voorheen korstmossen)

(Werkgroep)

De werkgroep en het ontstaan ervan.

We hebben sinds begin 2020 een nieuwe studiegroep Korstmossen; vanaf oktober 2021: de werkgroep Lichenen *!
Bij deze werkgroep verdiepen de leden zich in lichenen.
Een licheen is een samenlevingsvorm van een alg en een schimmel.
Deze samenlevingsvorm noemen we een symbiose. Deze organismen groeien op bomen, hout en stenen.

Laurens Sparrius hield op 21 november 2019 een mooie en goedbezochte presentatie over korstmossen.
Er was voldoende interesse om, onder de vlag van Natuurlijk Delfland, een studiegroep samen te stellen; die nu als de Werkgroep Lichenen van KNNV, afdeling Den Haag wordt voortgezet.

Het doel van de werkgroep is met elkaar heel veel te leren over lichenen.
Voor lidmaatschap van de werkgroep hoef je niet direct grote kennis van dit onderwerp te hebben; van leden wordt wel een actieve deelname verwacht.

Activiteiten.

Aankomende/recente activiteiten:
Deze worden op de pagina Lichenen-activiteiten en/of in de Agenda vermeld.
Alle excursies beginnen om 10.00 uur.

De groep is actief in het winterhalfjaar: van oktober tot en met maart.
Elke maand wordt op een zaterdag een excursie / inventarisatie georganiseerd.
Op verzoek zijn ook werk-bijeenkomsten mogelijk.
De groep is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten van lichenen, om samen de kennis op te doen. Bij de werkgroep zijn lichenologen, korstmos-deskundigen,  op de achtergrond betrokken.

De vondsten van de groep worden gemeld op waarneming.nl :
https://waarneming.nl/users/196587/

Belangstelling?

Je bent van harte welkom een keer aan een excursie deel te nemen of een bijeenkomst bij te wonen.
Als je wilt blijven komen is een lidmaatschap vereist.
De werkgroep richt zich op onze hele regio.
Deze werkgroep staat open voor alle leden van de KNNV. 

Informatie en aanmelden bij de coördinator
Karel Gort: lichenen@den-haag.knnv.nl
06 – 38 33 07 62

*Vrij naar de Nieuwsbrief van oktober 2021 van KNNV afdeling Den Haag:

Werkgroep Lichenen (voorheen korstmossen)
Zoals mogelijk al bekend wordt de naam korstmos veranderd in licheen.
In het tijdschrift van de BLWG, Buxbaumiella nr. 122, wordt hier uitvoerig op ingegaan.
In de praktijk blijkt ‘mos’ van het laatste gedeelte van de naam ‘korstmos’ soms verwarrend te zijn voor beginners, omdat deze geassocieerd worden met blad- en levermossen en niet met korstmossen. Licheen is dus een nieuw woord om voortaan dit bijzondere symbiotische organisme te benoemen.