Strand

De Strandwerkgroep

Foto G.I.
Foto: Gerda Idsinga

De strandwerkgroep van de KNNV bestudeert strandvondsten.

De werkgroep, bestaande uit ongeveer 12 personen, functioneert als een onderdeel van de Strandwerkgemeenschap (SWG), een landelijke werkgroep van de KNNV.

De SWG probeert de hele Nederlandse zeekust systematisch te inventariseren op aangespoelde planten en dieren. Daarvoor monitoren lokale groepen regelmatig een ‘eigen’ deel van het strand.
In dat kader heeft de Haagse afdeling van de SWG een kilometer strand in Kijkduin onder zijn hoede.
Volgens een afgesproken rooster wordt dat traject elke twee weken rond laag water bezocht om te kijken wat er aangespoeld is.
Zo’n wandeling duurt in de regel een klein uur, en wordt meestal gevolgd door een nabespreking met een kop koffie in een strandtent of een restaurant in de buurt.
Soms wordt de inventarisatie gecombineerd met een excursie voor andere KNNV-leden of met een publieksexcursie van het IVN.

Je hoeft echt geen bioloog te zijn om mee te kunnen doen.
Soortenkennis is belangrijk, maar die doe je wel op binnen de SWG.
Loop gerust een keer mee; een frisse neus is nooit weg.
Je mag altijd een keer meelopen om te zien of het wat voor je is.
Wil je vaker mee dan vragen we je lid te worden van de KNNV.

De gegevens over de strandvondsten worden vastgelegd in een centraal systeem.
Het is in de loop der jaren een omvangrijk archief geworden, dat vaak wordt geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek.

De SWG werkt nauw samen met de stichting ANEMOON
(ANalyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek: www.anemoon.org),
dé organisatie voor duikers, strandwaarnemers en andere vrijwilligers die onderzoek doen aan mariene flora en fauna.
Binnen monitoring- en atlasprojecten verzamelen de aangesloten leden informatie over de verspreiding van zeeorganismen en over populatieveranderingen. Deze informatie wordt gebruikt voor natuurbeheer, -beleid en -bescherming.

Het tijdschrift van de SWG, Het Zeepaard, verschijnt vijf keer per jaar en geeft informatie over het zeemilieu, zoals overzichten van strandvondsten, boekbesprekingen, excursieverslagen en informatie over soorten.

Kompaskwal; Foto: Gerda Idsinga

Voor informatie kunt u terecht bij:
Laus Hendriks
Coördinator strandwerkgroep KNNV, afd. Den Haag
tel. (070) 394 60 65
strand@den-haag.knnv.nl
Zie voor inventarisatie- en excursiedata de Nieuwsbrief van de KNNV afdeling Den Haag.
In “Corona-tijd” is het beter even contact op te nemen met de Coördinator strandwerkgroep, (hier vlak boven vermeld).