Terug naar Kennisbank

Rapport Nachtvlinderinventarisatie Hollandse Duinen 2018

Voorwoord
In 2018 is de nachtvlinderwerkgroep van de KNNV afdeling Den Haag actief geweest in het Nationaal Park Hollandse Duinen om de nachtvlinders te inventariseren. Dit gebeurde in kader van het 5000-soortenjaar, een project met als doel om in dit jaar minimaal 5000 verschillende soorten flora en fauna waar te nemen. Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum Insecten en Waarnening.nl.
Er is tijdens de inventarisatie gekeken naar zowel macronachtvlinders als naar micronachtvlinders in gebieden van het Zuid-Hollands Landschap, Dunea enStaatsbosbeheer, hierbij zijn verschillende methodes zijn toegepast.
Alle soorten vermeld in dit document staan ingevoerd op www.hollandseduinen.waarneming.nl en daarmee ook op www.waarneming.nl
Via deze website(s) is per soort de exacte locatie van voorkomen te achterhalen.
De foto’s gebruikt in dit document zijn allemaal gemaakt tijdens het inventarisatiejaar door leden van de nachtvlinderwerkgroep, binnen de gebiedsgrenzen van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Rapport Nachtvlinderinventarisatie Hollandse Duinen 2018(2 MB)

Kenmerken

Datum 2020 / 11
Afdeling Den Haag
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur Nick Peeters
Thema Geen