Terug naar Kennisbank

Paddenstoelen inventarisatie in het Westduinpark 2013

Paddenstoelen inventarisatie in het Westduinpark 2013.

Door P.N. Peperkamp en R. Wielinga.

Het Westduinpark (ca. 245 ha) is een duingebied in de Gemeente Den Haag. Het Westduinpark grenst in het westen aan het Noordzeestrand, in het zuiden aan Kijkduin, in het oosten aan de woonwijken Bohemen en de Vogelwijk. De noordgrens van het park wordt gevormd door de Scheveningse haven. Het Westduinpark is een relatief gesloten, vrij smal geïsoleerd duingebied aan de rand van Den Haag en is vrijwel geheel omsloten door bebouwing. Net als andere duingebieden is het park door stikstofdepositie, het instorten van de konijnenpopulatie en het vastleggen tegen verstuiving sterk verruigd met als gevolg vergrassing en verstruweling. Daarnaast is het gebied beheerd als stadspark, met aanplant van niet inheemse bomen en struiken. Vooral de Rimpelroos woekert sterk waardoor de oorspronkelijke duinvegetatie wordt weggedrukt.

Kenmerken

Datum 2014 / 01
Afdeling Den Haag
Publicatie Onderzoeksverslag