ALV 2021 op 26 september 2021

Er is nu een pagina ALV 2021.
Via die pagina is veel te vinden, zoals: de stukken;
nu ook de stukken van na de ALV:
– een verslag
– een nieuwe versie van het financiële overzicht.