De Nieuwsbrief van KNNV afdeling Den Haag; nr. 197, juli 2022

Nieuwsbrief KNNV Den Haag juli 2022

In deze nieuwsbrief:

 • Beestje van de maand: De wesp
 • Beeldverslag paddenstoeleninventarisatie Kikkervalleien
 • Deze Nieuwsbrief verschijnt gewoonlijk maandelijks rond de 1e van die maand.
 • Gasten in het zweefvlieghotel
 • Workshop Kust en Strandvondsten
 • In de ban van bromvliegen en strontvliegen
 • Zeldzame armbandmot gespot
 • Nieuwe Veldgids Nederlandse Flora
 • Atalanta bij Fien Aleman
 • Reuzenberenklauwen steken
 • Agenda
 • Bestuursmedelingen
 • Contact bestuur en werkgroepen

Let-op:

 • Bij deelname aan een activiteit is aanbevolen deze in de agenda op deze website op wijzigingen te controleren.
  Activiteiten van de werkgroepen staan gewoonlijk niet in de agenda, maar worden – indien voor deze website beschikbaar – via de werkgroepenpagina’s vermeld.

Tips:

 1. Voor het helpen van insecten:
  Vraag een Actiepakket bij Natuurmonumenten.
 2. Kopij voor de nieuwsbrief:
  Stuur kopij voor de nieuwsbrief – zo mogelijk – vóór 23e van de maand naar redactie@den-haag.knnv.nl; dit om tijdige publicatie van m.n. de activiteiten in de nieuwsbrief mogelijk te houden.
  Meer tips voor het maken en inleveren van kopij staan steeds in de nieuwsbrief zelf.

Denk ook nog ‘ns aan: de fotowedstrijd “Bloembezoek 2022”


Nieuwsbrief-redactie:

Hans van Helden;
Stuur opmerkingen en kopij aan: redactie@den-haag.knnv.nl