De Nieuwsbrief van KNNV afdeling Den Haag; nr. 186, augustus 2021.

Nieuwsbrief KNNV Den Haag augustus 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Beestje van de maand: de eikelboorder 2.
 • Reddingsactie rugstreeppadden 4.
 • Uitslag fotowedstrijd meerkoetnesten 5.
 • In de ban van de keizersmantel 6.
 • Met de sloep door Haagse wateren 7.
 • Agenda augustus 8.
 • Mier of niet? 9.
 • Insectenbelevenissen 10.
 • Excursieprogramma 11.
 • Bestuursmedelingen 12.
 • Contact bestuur en werkgroepen 12.

Let-op-jes (1, 2, 3, 4 en 5)

 1. Ook deze keer kunnen er nog voor ‘t verschijnen van de volgende nieuwsbrief meer activiteiten op deze website verschijnen;
 2. Voor de actuele activiteiten: bekijk de agenda op deze website.
 3. Locaties:
  – Bij een aantal activiteiten is in deze Nieuwsbrief geen locatie vermeld; deze activiteiten verlopen gewoonlijk online via zoom
  – De locatie voor het wegsteken van de reuzenberenklauwen is niet nauwkeurig aangegeven; dit is niet erg: voorafgaand aan deelname moet hierbij o.a. voor veiligheidsinstructies worden aangemeld.
 4. Een artikel over insecten (gallen) leek te specialistisch voor de nieuwsbrief en is op de website via de insectenwerkgroep te vinden op de pagina insecten-belevenissen .
 5. Bij de uitslagen van de fotowedstrijd “meerkoetnesten” zijn op deze site de achtergrondverhalen van de winnende fotografen toegevoegd.