Insecten-belevenissen.

Door: Alexander Deelman; juli 2021:

Beste mensen, we kunnen in de verte een vaag schijnsel ontwaren, maar voordat we zien of dit echt het eind van de coronatunnel is nog even een bericht uit het veld.
In zekere zin gaat het om een mislukking
Ik had hoop te kunnen vaststellen ‘waar Den Haag ligt’: met welk land komen de kweekresultaten van mijn eikengallen het meest overeen?
Het best onderzocht zijn Spanje, Hongarije en Groot Brittannië
Welnu mijn aardappelgallen lijken het meest op de Britse, mijn besgallen op de Spaanse – Oekraïense passen zelfs nog iets beter – en mijn knoppergallen, die niet in Spanje voorkomen maar wel in Frankrijk zijn bekeken, vooral op de Hongaarse.
De situatie is ingewikkeld: de inquiline Synergus umbraculus bv., die in Spaanse aardappelgallen algemeen wordt aangetroffen ontbreekt nagenoeg of geheel in de andere landen.
Althans in aardappelgallen, want in colanootgallen zit hij wel.
Een model dat uitkomsten voorspelt uit geografische afstand en breedtegraad is in ieder geval te simpel.
Helaas, of liever: hoera, want zo blijf er nog wat te onderzoeken over.
Groeten van Alexander.
Illustraties bij dit artikel:

COLANOOTGALLEN
Synergus umbraculus
BESGAL
KNOPPERGALLEN
AARDAPPELGAL: https://nl.wikipedia.org/wiki/ Bestand: Aardappelgal_SAM_0137.JPG