ALV 2021

KNNV afdeling Den Haag:
26 september 2021; vanaf 14:00 tot 15:00 uur (met mogelijk wat uitloop).
Algemene LedenVergadering (ALV) via Zoom.

Meer hierover is te vinden in de uitnodiging met daarin o.a. de agenda zoals die per email aan de leden is verstuurd.

Een stukje uit het begin van die uitnodiging:

ALGEMENE LEDENVERGADERING op zondag 26 september 2021 van 14.00 -15.00 uur.

Dit jaar houden we onze ALV digitaal via ZOOM.
Klik op https://us06web.zoom.us/j/81706544519
Het is niet nodig eerst het ZOOM te downloaden, gewoon op de link klikken via de PC, i-pad of zelfs je telefoon.
Natuurlijk Delfland zal deze bijeenkomst hosten, de techniek eromheen verzorgen.
Om 13:45 zit Geert van Poelgeest klaar om jullie te ontvangen.
Lukt het niet, bel hem dan op: 06 3300 1742
Graag van te voren aanmelden als je aanwezig wilt zijn: voorzitter@den-haag.knnv.nl

Hierbij de agenda, het algemene jaarverslag 2020, het jaarplan 2021 en de financiële stukken.
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, de verslagen van de werkgroepen en de excursies, van de Natuurbeschermingscommissie, de P.R. en de ledenadministratie worden op de website gezet.

OPROEP: Het bestuur bestaat uit slechts drie leden. We vragen daarom DRINGEND om versterking. Dat kan zijn als algemeen bestuurslid, maar iemand die een specifieke taak op zich wil nemen is ook van harte welkom.
Wij denken aan: redacteur Nieuwsbrief, coördinator werkgroepen, organisator Klaas Kromhoutexcursie of meedraaien in groene overleggen.

Hopelijk doen meerdere leden mee op 26 september.
Het Bestuur

Inmiddels is er een pagina ALV 2021.
Via deze pagina is meer te vinden, zoals: de stukken.

Datum & tijd
zo 26 september 2021 van 14:00 tot 15:00
Vertrekplaats

(Zoom)
Bekijk vertrekplaats